ELS NOSTRES SERVEIS

ATENCIÓ SOCIAL

Realitzam intervenció social mitjançant una plataforma online per facilitar l'accés i acotar el temps de resposta a les problemàtiques socials. 

Aquesta atenció social la donem directament a persones amb dificultats socials o mitjançant alguna Entitat/Organització.

Oferim:

 • Orientació familiar
 • Tramitació d'ajudes, beques i prestacions
 • Acompanyament emocional
 • Gestió de dinàmiques familiars, conflictes i mediació
 • Informes socials
 • Intervenció en crisis
 • Resolució de conflictes
 • Desenvolupament d'habilitats socials

PERITATGE SOCIAL

Un Dictamen Pericial Social és una investigació que es realitza de la situació social de la persona peritada, mitjançant tècniques pròpies del Treball Social. 

El Dictamen Pericial Social és un document de gran ajuda en els procediments judicials, sent un mitjà de proba més, idoni per justificar els factors socials de la persona peritada en els processos de:

 • Guarda i custòdia de menors
 • Accidents de tràfic, laborals i domèstics.
 • Situacions de dependència i discapacitat
 • Modificació de la capacitat d'obrar
 • Assetjament laboral i escolar
 • Negligència mèdica
 • Violència de gènere i familiar

CONSULTORÍA RSE


Creem estratègies de Responsabilitat Social aplicada en la gestió de RRHH i la creació de llaços amb la comunitat; per optimitzar la productivitat i rentabilitat, posicionar-se en el mercat como a Marca Socialment Responsable o diferenciar-se de la competència. Generem Benestar Laboral, prevenció i gestió de l'Absentisme Laboral.

Oferim:

 • Atenció social per treballadors
 • Programa emergència social
 • Programa violència de gènere i assetjament laboral
 • Gestió de conflictes i mediació
 • Desenvolupament de polítiques socials (Plans de conciliació, Igualtat i Diversitat)
 • Desenvolupament de projectes comunitaris amb l'entorn